Yükselen Burç, Güneş ve Ay

Yükselen Burç, Güneş ve Ay 20 Dakika   Doğum haritasının en önemli üç öğesi olan yükselen burç, Güneş ve Ay üzerine bir çalışma. Daha önce hiç astroloji danışmanlığı almamış olanlar için idealdir. Kendinizi tanımaya başlamanın en iyi yolu doğum haritanızı anlamaya başlamaktır ve her zaman her şey yükselen burçla başlar. 20 dakikalık bu kısa çalışmada…

Fenestra Aeternitatis II

Fenestra Aeternitatis, “Sonsuzluğa Açılan Pencere” anlamına gelir. Hepimiz kendi sonsuzluğumuza açılan pencereye ulaşabiliriz. Buradan baktığımızda hayatımızda aradığımız anlamı, amaç hissini, neşeyi ve çok daha canlı bir hayatı bulacağız. Fenestra Aeternitatis işte bu amaçla hazırlanmış, bir aylık bir program. Amacı kendinizle olan bağınızı güçlendirmek, kendinizle ve içsel benliğinizle daha derinden bağlar kurmanıza yardımcı olacak yetenekler kazanmanız ve…

Doğum Haritası Çalışması

Doğum haritası, basitçe, bir kişinin doğduğu andaki gökyüzünün resmidir. Hangi burcun yükseldiği, Ay’ın, Güneş’in ve gezegenlerin konumları bu anın niteliğini bize anlatır. Derler ki kişi doğum haritasının, yani doğduğu anın, özelliklerini taşır üstünde. Bir kişinin karakterini, nasıl biri olduğunu, nelerden hoşlandığını, hayatının güçlü ve zayıf yönlerini doğum haritasına bakarak görebiliriz. Sadece gezegenler değil tabi ki,…

Venüs Burcu

  Venüs Burcu Analizinde, doğum anındaki Venüs konuma bakılarak aşağıdaki sorulara yanıtlar aranır: Kendinizi sevmenizin önündeki engeller nelerdir ? Daha çok sevgi, daha güzel ilişkiler ve daha çok değer (para, yaratıcı eserler, çalışarak ortaya çıkarılanlar) yaratmanın yolu nereden geçiyor ? Öz değer farkındalığı nasıl sağlanır ? Daha çok sevgi, daha çok para ve daha neşeli…

Feminen Arketipler

Carl Jung’un meşhur feminen arketiplerini bilirsiniz. Arketipler, prensip odur ki, tanımlanamazlar ancak sembollerle gösterilebilirler. Bu çalışma elbette Jung’un tanımladığı arketipleri öğretmek amacını taşımıyor. Zaten bu konularla çalışıyorsanız ve içsel yolculuğunuzda feminen arketipler konusunda bir rehberliğe ihtiyaç duyuyorsanız okumaya devam edin. 🙂 Evrende sonsuz sayıda asteroid var. Bugün, bu zamanda ve bu çalışmada biz kendi asteorid…

Aylık Astroloji Rehberliği

Kişiye özeldir. Her ay başında yapacağımız 1 saatlik seansta o ayın sizin kişisel doğum haritanıza göre değerlendirmesi yapılır. O ay deneyimlenecek göksel olayların sizin için en anlama gelebileceği, bu enerjileri nasıl kullanabileceğiniz tartışılır. Hayatı deneyimlerken insanın elinde bir yol haritası olması her zaman iyidir. Dolunay ve yeni ay, Ay Düğümleri, tutulmalar, gezegen geçişleri, ilerletilmiş haritanız,…

Venüs Gerilemesi Rehberliği

Bu çalışma sadece daha önce birlikte çalıştığım arkadaşlarım içindir.    Ekim ayında Venüs, Akrep Burcu’nda gerilemeye başlayacak. Venüs Gerilemesi bizlerin içe döndüğü, özdeğer, değerler ve kendimizle olan ilişkimizi sorguladığı dönemlerdir. Böylelikle de yeni bir Venüs döngüsü başlar. Bu dönemde bu konularda kendimizi anlamak ve astrolojinin sunacağı perspektiften faydanlanmak için Venüs Gerilemesi Rehberliği çalışmasını sunuyorum.  …

Ithaka: Derin Doğum Haritası

Deneme sürecindeyiz, sadece yakın arkadaşlarım içindir.  Ithaka, doğum haritanız üzerinde yapacağım derinlemesine ve uzun soluklu bir çalışma. Doğum haritanızı ve ayrıntılarını anlatan 100 sayfalık bir kitapçığı ve elle çizilmiş doğum haritanızı içerir. Bu kitapçık hayatınız boyunca başucunuzda tutup ihtiyaç duydukça geri dönebileceğiniz, rehber niteliğinde bir çalışma. Ithaka, insanın ulaşmaya çalıştığı yerdir, evidir. Kendi evine ulaşana…

Fenestra Aeternitatis, 23 Eylül – 21 Aralık

Fenestra Aeternitatis, “Sonsuzluğa Açılan Pencere” anlamına gelir. Hepimiz kendi sonsuzluğumuza açılan pencereye ulaşabiliriz. Buradan baktığımızda hayatımızda aradığımız anlamı, amaç hissini, neşeyi ve çok daha canlı bir hayatı bulacağız. Fenestra Aeternitatis işte bu amaçla hazırlanmış, üç aylık bir program. Amacı kendinizle olan bağınızı güçlendirmek, kendinizle ve içsel benliğinizle daha derinden bağlar kurmanıza yardımcı olacak yetenekler kazanmanız ve…