Asteroid Pallas: Bilgelik ve Beceri

Pallas, yani Athena da hikayesi klasik dönemde yanlış anlatılmış olan bir figür. Athena aslında insanın yaratıcı zekası ile ilgilidir, insanın enerjilerini kullanarak dünyada somut sonuçlar alması ile ilgilidir. Önce akılda tasarlama sonra da tasarlanan şey üzerine çalışarak bunu gerçekleştirme süreçlerini anlatır.

Pallas (Athena) bir kişinin doğum anında durduğu yerde ve aldığı açılarla kişinin algı kapasitesi, çevresindeki dünyayı algılama şekli hakkında bilgi verir.

Pallas zihinsel niteliktedir ve kişinin libidal enerjisini zihinsel yollarla, düşünerek, tasarlayarak, işine yönelterek kullanma kapasitesini gösterir. Zihinde düşünceler oluşturma, yeni fikirlere sahip olma, yaratıcı zeka, yaratıcı yazma gibi konuları kapsar. Böylelikle maddesel hayatın idame ettirilmesinin bir adım ötesini gösterir bize, insanın düşünerek ve tasarlayarak medeniyeti kurmasına aracılık eder. Zaten Athena adını Antik Yunan’ın entelektüel merkezi olan Atina’ya vermiştir. Pallas entelektüel kapasitemizi ve bu kapasiteyi nasıl kullandığımızı ve nasıl değerlendirebileceğimizi gösteriyor.

 

Flower-Crowns-Flower-Headpieces-Fashion-Blog-04

 

Ateş grubu burçlarda kişinin zihinsel ilhama açık olduğunu anlatır. Ateş gruplarındaki Pallas çok ilginç icatlarda ve fikirlerle dolu olabilir, çevresindekilere de ilham verecektir.

Su grubunda yüksek hayal gücü ve bazen de şifa yeteneği ile ilişkilendirilir, özellikle Hygeia ile ilişki içindeyse. Şifa sanatlarının da bir göstergesi olarak kabul edilir.

Toprak grubunda ise maddeye şekil verme, örgü, tasarım, moda gibi önce zihinsel aktivite gerektiren ve maddeye ile çalışan işlerde yetenek göstergesi olabilir.

Hava grubunda çok rahat eder ve burada yüksek bir öğrenme kapasitesinin göstergesi olabilir. İyi bir dil yeteneğinin, farklı diller öğrenmenin ve konuştuğu dili geliştiren daha da güzelleştiren bir kişinin göstergesi olabilir. Dünyayı kelimelerle algılayan, düşüncelerini dil üzerinden (Wittgenstein gibi) kuran birini de gösterebilir.  İkizler Burcu’nda el becerilerini de gösterebilir.

 

One thought on “Asteroid Pallas: Bilgelik ve Beceri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s