Anadolu’da Balık Burcu Sembolleri

Balık Burcu’nun sembolü birbirine gümüş bir zincirle bağlanmış iki balıktır. Biri insanın sağ ayağını, diğeri de sol ayağını temsil eder. Ters yönlere yüzmek isterler ancak birbirlerine bağlıdırlar bu yüzden hiçbir yere kımıldayamaz, sonsuza dek birbirlerinin etrafında döner dururlar… İşte bu şekilde Balık Burcu aynı zamanda sonsuzluğun sembolüdür. Maddi dünyanın çok ötesindeki sonsuz kozmik okyanusu sembolize…

Chiron in Pisces: Mea Culpa

In Pisces, Chiron implies our feelings of guilt against the divine and the World. Pisces, overall, is the sign of Christ, therefore the energy field of Pisces is closely linked with the processes of guilt and redemption. Here Chiron’s unhealing wound holds the poison of guilt. The bearer of the chart may not even be…

Kova Burcu ve Prometheus

Gerçeklerle ve gelecekle uğraşan, biz dar görüşlüleri anlamakta zorlanan sevgili Kova. Bizler küçücük dünyalarımızda birbirimizle didişip dururken o bize doğruyu göstermeye çalışıyor. Bilmediklerimizi öğretmeye çalışıyor. Biraz olsun ufkumuzu genişletelim istiyor ve iyi bir gelecek kuralım diye uğraşıyor. Kovalar bazen katılıkla, duygusuzlukla itham edilirler. Onlar aslında duygusuz değil, sadece duyguların insanları daha ileriye götürmeyeceğini, ancak ve…