2018: Αὐτοῦ γὰρ καὶ Ῥόδος καὶ πήδημα

“Αὐτοῦ γὰρ καὶ Ῥόδος καὶ πήδημα”

“Rodos burası, burada atla!”

Ezop Masallarından birinde geçer bu söz. Çok yükseklerden atlamayı ve atmayı seven bir atlet, Atina’da “Ben Rodos’ta çok yükseklere atladım!” diye kendini abartmaya başlar. Bunun üzerine de ona “Rodos burası, burada atla!” derler. Bu ifadenin anlamı kişinin kendisini, ne yapıp ne yapamayacağını şimdi ve burada kanıtlamasıdır. Eğer şu anda, burada, gözlerimizin önünde gerçekleştiremiyorsanız söylediğiniz şeyleri, kim size neden inansın ?

İşte kendimizi sürekli kanıtlamamız gereken, sınırlarımızı iyi öğreneceğimiz ve test edileceğimiz bir yıla girdik.

Artık öyle yüksekten atmak yok, gerçekler var.

Satürn hepimizin tepesinde. Artık oyun bitti diyor, aklınızı başınıza alacaksınız. Sorumluluklarınızdan kaçmayacaksınız. Zamanınızı, enerjinizi, kendinizi, hayatınızı iyi yöneteceksiniz. Yaz aylarında Pandora’nın kutusu açılıyor ve Prometheus bize karanlıkta kalan bir şeyi gösteriyor. Bundan sonra da   tekrardan kuruyoruz dünyamızı.

 

Bu yılın sonunda çok daha güçlenmiş olacağız. Kendimizi daha iyi tanıyacak, sınırlarımızı öğrenecek, sınır koymayı, yönetmeyi öğreneceğiz. En çok ihtiyacımız olan da bu.

 

Sevgiler

Begüm Asteria

Ocak 2018

KADIKÖY

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s