Asteroid Vesta

Asteroidler, Güneş Sistemimizde Mars ile Jüpiter arasında bir kuşak oluştururlar, gezegenlerden daha küçük gökcisimleridir. Dünya’dan bakan birinin onları çıplak gözle görmesi imkansızdır. Asteroidlerden bazılarının insan bilinci ve kollektif bilincimiz üzerinde etkili olduğunu gözlemlenmiştir.

 

Vesta, asteroid kuşağının ikinci büyük gökcismidir. Tahmini kütlesi asteroid kuşağının yaklaşık %9’u kadardır.

vestaasteroid

Mitolojide Vesta, bir evin, bir şehirin yani kurulu bir düzenin yaşam enerjisini temsil eder. O, evin ortasındaki ocaktır. Karanlık ve soğuk gecede etrafına toplanılan ateştir.

Antik Yunan’da ve Roma’da bir şehir kurulduğu zaman bu şehrin ortasında bir ateş yakılırdı ve bu ateşin hiç sönmemesi gerekirdi. Bu ateşi yanar halde tutmak, ona bakmak için görevlendirilen kadınlar olurdu. Ateşin sönmesi demek şehrin ortadan kalkması demekti.

İşte Asteroid Vesta da bize insanın içinde hiç sönmeyen yaşam ateşini gösteriyor. Kişinin ilhamının beslendiği yeri, nereden beslendiğini ve hangi ateşi canlı tutmak için çalışmasını anlatıyor.

Biz kazanı besleyen ateş canlı tutulmalıdır. Ruh beslenmek ister. Ruhu besleyen şeyler çok çeşitli olabilir. Kimisi için müzik, hikaye; kimisi için macera, deneyim; kimisi için de sanat ve güzellik… Aslında bunların hepsi ruhu besler. Önemli olan ateşe sürekli yeni çalı çırpı atmaktır. Ancak Vesta bize hangi ateşin ne tür odunla daha iyi beslenebileceğini, ne zaman harlanacağını ve ne zaman kor hale geçeceğini gösteriyor.

 

Vesta, insanın kendi kendine, bir kimse ile ilişki içinde olmadan ya da kendinden başkasına ait olma eğilimi içinde olmadan, kendiliğinden varlığını anlatır. Bireysellik ve kendine özgü bir birey olma konuları da Vesta ile ilişkilidir. Kendi kendinin farkında olma, kendi kendinin kaynağı ve ışığı olma, diğer bilinç öğelerinin etrafına toplandığı merkez olma gibi anlamlar Vesta’nın aleminde yer alırlar.

O etrafına toplanılan kamp ateşi, bir birimi birarada tutan yaşam ateşidir.

 

campfire_edit

 

Bu yazının yazıldığı 10 Eylül 2017 tarihinde Vesta Başak Burcu’nda ve 26 derecede. Güneş ve Merkür’ün de Başak’ta olmasıyla insanın özüne dönebilmesi, kendi kendi ile kalıp kendi içinden ilhamla yaratabilmesi için güzel bir konumlanma. Başak Burcu’nun prensibi zaten kendi kendinden doğurmak değildir de nedir ?

 

 

Sevgiyle,

Begüm Asteria

Eylül 2017

Kadıköy

 

 

 

Advertisements

One Comment Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s