Astrolojide Evler: Üçüncü Ev

Birinci Ev ile dünyaya geldik, İkinci Ev’de kaynaklarımıza sahip olduk ve onların değerini anladık. Şimdi düşünme ve kendimizi ifade etme, yakınımızdaki kimselerle arkadaş olma zamanı. Üçüncü Ev, yakın çevremizle nasıl ilişki kurduğumuzu anlatıyor. Kendimizi içinde bulduğumuz ilişkiler ve bu ilişkilerde kendimizi ifade etme biçimimizi görüyoruz burada. yakın çevremizdeki kimseler, özellikle kardeşler ve yakın komşular da bu evin konuları arasında yer alır. Ayrıca ilkokul eğitimi gibi çocukluk yıllarına ait deneyimler de Üçüncü Ev konuları içindedir. Öğrendiğimiz birçok şeyi çocuklukta öğreniyoruz, bugün biliniyor ki küçük çocuklar dilleri sadece dinleyerek rahatlıkla öğrenebiliyorlar. Çocukken öğrendiğimiz temel bilgiler ve hayatımız boyunca bizimle olacak bilgiler bu alanın konusudur.

Aslında burada anlatmak istediğim algımızı, zihnimizi şekillendiren şeylerin Üçüncü Ev konuları olduğudur. Çocuklukta aldığımız şartlanlanmalar hayatımızı şekillendiriyor. İşte bu Üçüncü Ev’in en önemli konusu. Nasıl ki İkinci Ev’de kendi değerimiz hakkındaki inançlarımız vardı, burada da hayatın geneli ve dünyanın gestalt’ı hakkındaki inançlarımız var. Çocuklukta bize ne verilirse hayat boyu onu yaşıyoruz. Çocukluk deneyimleri inanca, inançlar da şartlanmaya, şartlanmalar da hayat deneyimlerine dönüşüyor. Zihine çitler çekiliyor, duvarlar örülüyor. Buradan çıkmanın bir yolu tabi ki var ancak emek, uğraş ve zaman istiyor.

Kısa yolculuklar da Üçüncü Ev’dedir. Kısa yolculuktan kastımız üç günden kısa yolculuklardır. Eğitim için yapılan seyahatler, uzun süren geziler, gidilen yerde uzun süre kalınan seyahatler bu evin kapsamında değildir.

Üçüncü Ev ayrıca iletişimin, mesajlaşmanın, kişinin kendini ifade etmesinin evidir.

Üçüncü Ev Konuları:

 •  Kardeşler, yakın arkadaşlar, komşular
 • Yazarlar, gazeteciler, öğretmenler
 • Postacılar, mesaj/bilgi götürüp getirenler
 • Kişisel düşünceler, bakış açıları, fikirler
 • Zihinsel gelişim ve zihniyet
 • Çocukluk ve çocuklukta alınan eğitim
 • Kısa yolculuklar
 • Yazmak, konuşmak, dil yeteneği
 • Genel iletişim yeteneği
 • Kitaplar, sözlükler, kitapevleri
 • Gazete ve magazinler

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s