Karşıt Burçlar

Astrolojinin bize getirdiği en önemli bilgilerden biri de karşıt burçlar arasındaki, yani burç eksenleri içindeki akış ve dengedir. Modern Astroloji’de kullanılan “gölge burç” kavramından ayrı olarak, karşıt burçlar birbirlerinin analitik psikoloji bağlamındaki gölgesini oluşturur. Her burcun eksiklerini karşıt burcu kapatır ve bizler Dünya hayatımızda bu uçları dengeye getirdiğimiz takdirde mutluluğa ve huzura kavuşuruz.

zodiac_wheel__simple__by_sam241-d63uxu5

Dünya, Zodyak Takım Yıldızlarının ortasında durur. Bizler burçların tam ortasındayız. O yüzden bu yaşadığımız hayat, burçlarla simgelenen prensiplerin hepsinin birden, denge içinde akması anlamına gelir. Biz ortada duruyoruz, bu etkilerin ve enerjilerin dansını deneyimleyebilmek için. Siz ve ben gibi ölümlüler burç akslarını anlamaya başladığında kendi karakteri, kişiliği ve hayatında yaşadığı olaylar üzerinde daha iyi bir anlayış kazanır.

Gölgede kalanı keşfederek ve anlayarak hayat yolculuğumuzda daha ileri gidebiliriz, gelişebiliriz.

Karşıt burcumuz, sanki unuttuğumuz her şeyin toplandığı bir sepet gibidir. Bizde ne yoksa, neyimiz eksikse bunu karşıt burçta bulacağız. Şimdi gelin hepbirlikte bu mekanizmanın nasıl işlediğini görelim…

Koç – Terazi Ekseni

Koç başlangıçtır, bireyi, savaşçıyı, maskülen aksiyon enerjisini ve sporu temsil eder. Vedda geleneğinde Koç’un yöneticisi Mars’ın adı Mangal’dır ve askerleri temsil etmektedir. Koç bazen düşüncesiz olduğu kadar ben-merkezcidir de. Koç’un en uç hali, dünyadaki en önemli kişinin kendi olduğunu düşünmesidir. Koç liderlik edebilir ancak her zaman yanında ona bilgeliği ile yol gösterecek birinin de olması gerekir.

Terazi Takımyıldızı, Koç’un 180 derece karşısında asılı, ışıl ışıl sallanmaktadır göklerde. Tearzi koşulsuz sevginin burcudur, aşkının sevgisinin içinde kendini unutal ve bazen bu yzüden sonradan pişmanlıklar duyandır. Terazi paylaşmak ve eşlik etmek için buradadır, koşulsuz sevgi ile doludur ve Terazilerin yarattığı sanat eserlerindeki incelik ve güzellik adeta Terazi’nin alamet-i farikasıdır. Terazi’nin kendini hesaba katmaksızın herkesi ve her şeyi sevmeye çalışması günlük hayatında bir engel olarak karşısınaçıkar. Bozulmuş modern kapitalist iş ortamlarında hiçkimseye “hayır” diyemediği ve kimseyi kırmak istemediği için başkalarının işi ile yok yere uğraşanlar genellikle Terazi etkisindeki insanlardır.

Astro101_Sunsigns_Aries

Koç, Terazi’den öğrenmelidir,

Terazi, Koç’tan öğrenmelidir.

l,nr

Terazi’den öğrendiği takdirde Koç, başkaları ile olan ilişkilerinde dengeyi yakalayacaktr. Sevgi Koç’a ulaştığı zaman o da enerjisini ve öne atlama, kendini gösterme yeteneklerini artık kendinden öte bir amaç için, sevgi uğuruna kullanmaya başlayacak, sevgi temelli amaçlar için diğer insanlara liderlik edecektir. (Yunan Mitolojisi’nde neden Ares ile Afrodit’in birarada olduğunu hiç merak ettiniz mi ? ) Koç sevmeyi ve ihtimam etmeyi öğrendiğinde enerjisi dönüşür5 ve Olimpik Atlet’ten Koruyucu tipine dönüşmeye başlar.

Öte yandan Tearzi, kendi bireyselliğini kutlamayı öğrenecek ve kendisi için karar verip hareket etmeye başlayacaktır. Örneğin hayatın ve çevresindekilerin koşturmaca ve sızılarından uzak bir gün geçirmek, bir mum yakıp sadece kendisi için huzurlu ve keyifli bir alan yaratmak, kendini önceliklendirerek sanatına gereken alanı ve zamanı yaratmak… Terazi, Koç’tan sesini çıkarmayı, toplum içinde kendini var etmeyi, kendi ihtiyaç ve isteklerini seslendirmeyi, kendi alanını koruyup kendi verdiği kararları için aksiyon almayı öğrenecektir.

Koç ve Terazi müttefiktirler, birbirlerini desteklerler, sevgi ile bağlanmış halde birbirlerinin arkasını kollarlar. Ancak ve ancak Koç’un bireyselliği ve açıklığı Terazi’nin kendisi için zararlı olan yumuşaklığını ve sınır gözetmeksizin herkesle paylaşmak istediği sevgisini dengeleyebilir. Sevgi çok güzel bir kavramdır, ancak sevgi bile dengede olmalıdır.

Akrep – Boğa Ekseni

 

Karanlık ve anlaşılmaz Akrep, sağlıklı, sevgi sahibi ve zengin Boğa’nın karşısında ışıldar durur. Boğa, Ülker Takımyıldızı ile taçlanmıştır. Buna karşılık Akrep’te bulduğumuz ise kızgın kırmızı bir yıldızdır: Anti-Ares, yani Antares. Antik Yunan’da bu yıldız Ares’e (yani Mars’a, o zamanlar Mars denmiyordu, adı hala Ares’ti!) çok benzedeiği ancak Ares olmadığı için, “Ares’in karşıtı” anlamındaki Anti-Ares adı verilmiştir. Bu yıldıza Akrep’in Kalbi de denmektedir.

Kapiel Raaj, Akrep’in ana motivasyonunun bilgiye erişmek, karşısındaki kimsenin gizli bilgilerine erişerek o kişiyi tam olarak bilmek olduğunu anlatır. Ne iş yaptığınız, toplumdaki statünüz, ne giydiğiniz Akrep’in umrunda değildir, o çoktan ruhunuzun derinliklerine dalmıştır, haberiniz dahi olmaz. Akrep, Kundalini yılanı ile dans etmek ister. Akrep karanlıkta arayandır. Harry Potter serisindeki Severus Snape karakteri bana Akrep’i anımsatır. Kendini örümcek ağları ile dekore edilmiş küçük karanlık çalışma odasına kapatıp büyü ve simyanın derinliklerine dalmak için çalışıp duran ve hayatın geri kalanını unutan kimse. Snape’in “Kara Sanatlara Karşı Savunma” dersinin hocası olmasının da bir nedeni olsa gerek!

Bunun yanında Boğa… evet Boğa bunların tam tersidir işte. Boğa Burcu en iyi “güzel ve zengin kız” imgesi ile ifade edilebilir. Boğa maddesel dünyadadır, ökült’ü anlamaz, ondan korkar ve kaçar. Boğa’nın güzel kıyafetleri, güzellik malzemeleri, kozmetik ürünleri ve çeşit çeşit parfümleri vardır, Boğa güzel görünmeyi bilir ve bunu dünyadan saklamaz. Akrep bazen saçını taramayı dahi unutabilir çünkü sığ ve maddesel dünya onun ilgisini çekmez, zaten maddenin ötesindeki sırlara dalmış gitmiştir… Boğa maddesel dünyaya o kadar bağlıdır ki Ruh’un ne olduğu hakkında bile fazla fikri yoktur. Boğa bu dünyanın tadını çıkarmak, dünya hayatını deneyimlemek için buradadır.

taurus

Akrep Boğa’dan öğrenecektir,

Boğa Akrep’ten öğrenecektir.

Astro101_Sunsigns_Scorpio

Boğa’dan öğrenemye başlayan Akrep, sabah kahvesini biraz daha keyifli içmeye başlar. Kendi bedenine bakmayı ve bedenini doğru yiyeceklerle beslemeyi öğrenir. Akrep’in en güçlü yanlarından biri “atıp kurtulmak”tır. Bir şeyleri kaybetmek Akrep’in çok umrunda olmaz çünkü her şeyin dönüşüp geri geleceğini bilir. Ancak Akrep şu anda sahip olduklarını besleyip büyütmeyi öğrendikçe zenginleştiğini hissedecektir.

Akrep’ten öğrenmeye başlayan Boğa, bir cadının ormanın ucundaki evine girmiş çocuk gibidir… İlk önce korkar ancak yeterli cesareti gösterirse derinlikleri o da anlamaya başlar. Dönüşmeyi ve dönüştürmeyi öğrenir, atamadığı ama kurtulmak istediği şeylerden ve eski sevgililerden arınır. Yüklerini bırakır ve dönüşmelerine izin verir. Belki bahçesi için kompost yapar ve verimli bir hasat elde eder, çünkü Akrep dönüşümdür.

 

İkizler – Yay Ekseni

 

İkizler oyuncu, şakacı ve yüzeysel olduğu kadar çok zekidir ve kendini iyi ifade eder. İkizler Takımyıldızının tam karşısında, gece göğünde dağınıkmış gibi görünen ışıl ışıl Yay Takımyıldızını görürüz. Yay, bilgelerin burcudur. İkizler bilgiye, Yay bilgeliğe ve kadim bilgiye sahiptir. İkisinin de hayata karşı oyuncu ve pozitif bir bakış açısı olsa da farklı şeyler görürler. İkizler hayatı sorgulamadan akışına bırakmanın spontane, sığ ve yüzeysel keyfini çıkarırken Yay, ya felsefe kitaplarına boğulmıştur ya da bir sonraki kütüphane ziyaretinin planını yapmaktadır. Yay uzun yolculukları sever ancak bu yolculuklar tatil ya da iş amaçlı değil, kutsal bir yeri ziyaret etmek ya da öğrenim amaçlı yolculuklar olmalıdır. Her Yay Burcu insanı gizliden gizliye zaman içinde yolculuk edip İskenderiye Kütüphanesi’ne ya da Aristoteles’in kurduğu liseye ulaşmak ister… Bu hayatta da uzun ve derin bir inziva için Tibet’e ya da egzotik kültürleri tanımak için yine çok uzak yerlere yapılan yolculuklar Yay Burcu ile ilişkilidir. Yay, derin bilgi ve bilgelik kazanmak için her zaman yoldadır, İkizler ise satış yapmak için kapı kapı gezer ve saatlerini sosyal medyada harcar.

Astro101_Sunsigns_Gemini

İkizler Yay’dan öğrenecektir,

Yay İkizler’den öğrenecektir.

Astro101_Sunsigns_Sagittarius

Her iki burç da bilgiyi yönetir. Ancak İkizler daha ziyade bu bilginin ötekine, başkalarına aktarılması ile ilgilidir. Yay Burcu ise bilgiyi derinlemesine anlayıp öğrenir ve deneyimiyle bilgeliğe dönüştürür. Bu bağlamda İkizler’in Yay’dan derinliği ve felsefeyi öğreneceği; Yay’ın da İkizler’den bilgeliğini başkasına aktarmayı öğreneceği açıktır. Yay ve İkizler birleşiminin ürünü farklı kültürlerin din ve felsefeleri üzerine bir yazılmış bir kitap olabilir. Bu birliktelikte Yay kitabın içerğini yaratırken, İkizler de bu içeriğin basılmasını, kitabın dağıtılmasını, pazarlanması ve nihayet satılmasını gerçekleştirir. İşte size bestseller bir kitap…

İkizler’den öğrenen Yay, bilgeliğini dünya ile paylaşmayı da öğrenecektir. Antik eserlerin peşinde maceralara düşmenin dünyanın en önemli şeyi olmadığını, insan ilişkilerinin, iletişimin de bir o kadar önemli olduğunu kavrayacaktır. Eskilerin eskisi bir hikayenin anlatılması, şarkıların söylenmesi ve dinlenmesi gibi, bilginin ve gelenğin aktarılması için iletişim şarttır.

İkizler Yay’dan öğrenmeye başladığında hayatın satış, pazarlama ve nihayet dedikodu etrafında dönmediğini görür. Belki de İkizler bir amaca ya da felsefeye bağlanmayı öğrenecektir. Olayların ve var oluşların içindeki derin anlamları görmeye başlayacak ve sorgulamaya başlayacaktır.

Bugün yaşadığımız toplumlar kadim bilgilerden, felsefeden ve bilgelikten yoksun haldedir. Bunun yerine çok sağlıksız ve aşırı bir iş, ticaret, satış ve pazarlama akışı içerisindeyiz. Artık cahillik ve bozulmuşluk o kadar büyüdü ki, “kendini pazarlamak” bile bir erdem halini aldı. Bu zamanlarda İkizler – Yay eksenin korkunç bir dengesizlik deneyimlemekteyiz. Bu dengesizliğin nedeni de çok çok uzun zamandır kadim bilgilerden ve köklerimizden kopmuş halde olmamızdır. Denge evrenin prensiplerinden biridir ve İkizler – Yay ekseninde de denge eninde sonunda deneyimlenecektir.

Yengeç – Oğlak Ekseni

 

Bu aksta doğanın “ver ve al” prensibini anlamaya başlarız. Yengeç, Göksel Anne’dir ve onun tam karşısında yer alan Oğlak ise Göksel Baba’dır. Yengeç’in fedakar kadınlığı Oğlak’ın yüksek ve derin erkekliği ile dengeleye gelir. Yengeç’in yumuşaklığı dengini Oğlak’ın kaya gibi sert yüzeyinde bulur. Yengeç de Terazi gibi koşulsuz sevgiye sahiptir ve fedakarlıktan çekinmez. Buna karşılık Oğlak’ın sağlam sınırları vardır.

Kuzey Geleneğinde Oğlak’ın başlangıç günü olan 21 Aralık, yani Kışortası ölmesi gerekenin ölmesine izin verilen ve ilkbaharda yeşerecek tohumların atıldığı zamandır. Başlangıcı Yaz Ortası olan Yengeç, doğum prensibini taşır. Buradaki doğum, Akrep’te gördüğümüz “ölüm ve yeniden doğum” anlamında ölümden hemen sonra gelen doğum değildir. Yengeç’in doğumu, annenin bir bebek doğuruşu gibidir: doğum üzerine doğum, ölmeden yeniye can vermek, doğurmak. Bu yüzdendir ki Yengeç Burcu Annelik’tir, sonsuz sayıda çocuğun annesidir. Ancak bu doğum da doğallıkla doğasında ölümü barındırır ve bu ölüm Oğlak Burcunundadır.

Astro101_Sunsigns_Cancer

Yengeç Oğlak’tan öğrenir,

Oğlak Yengeç’ten öğrenir.

Astro101_Sunsigns_Capricorn

Birbirlerinden öğrenerek bu iki burç da daha dengeli var oluşlar ve hayatlar sürdürebilirler. Yengeç’in herkese annelik etme isteği onu günün sonunda tükenmiş bırakır. Yengeç’in herkesin karnını doyuramayacağını ve sağlam sınırlar inşa edip koruması gerektiğini öğrenmesi gereklidir ve bunu da Oğlak’tan başka hiç kimse ona hakkıyla öğretemez. Oğlak’ın inatçılığı ve dediğim dedikliği ancak Yengeç’in şefkat dolu sevgisi ile yumuşatılabilir. Yengeç kendi sınırlarını çizmeyi ve alanını korumayı öğrenirken, Oğlak da kalın duvarlarını biraz olsun yumuşatıp sevgiyi içeriye davet etmeyi öğrenir. Sevgi ve şefkat olmaksızın Oğlak’ın mekanik bir robota dönüşme tehlikesi vardır, ne de olsa yer altındaki metaller Oğlak’ın yöneticisi olan Satürn ile ilişkilidir. Oğlak’ın sertliği olmaksızın da Yengeç kendisi için yaratmaya başlamak için yeterli altyapıyı kuramaz. Bu iki ucun birlikteliğinden sağlıklı ve verimli, çok güzel bir bahçe ortaya çıkacaktır. Dışarıdan gelen zararlı ve yıkıcı etkilerden korunmayacaksa bir bahçe yetiştirmenin ne anlamı olurdu ? Bu birliktelikten çocuklarla dolu bir aile de yaratılabilir. Büyüyen, beslenmeye ve korunmaya ihtiyacı olan her şey Oğlak ile Yengeç’in dengeye geldiği yerde kendini var edecek ve bu dengeden beslenecektir.

Başak – Balık Ekseni

 

Başak – Balık Aksı altıncı ve sonuncu akstır. Başak genellikle yanlış anlaşılmış bir burçtur, belki de Antik zamanlarda bile insanlar Bereket Kültlerinden çok uzaklaşmış oldukları için Başak Burcunu anlamakta zorlandılar. Orta Çağa ve Modern Zamanlar’a gelindiğinde ise bu bilgi ve gelenek çoktan yok olmuştu. Başak Burcu’nun Latince adı Virgo’dur. Virgo kelimesi erkeklik demek olan vir- ve kadınlık demek olan gyn- kök kelimelerinden oluşur. Virgo demek, hem kadın hem erkek demektir, Başak Burcu hem feminen hem de maskülen özellikleri birarada barındırır. Ortada kendisinin dışında bir eş, bir erkek figür olmadan kendi kendine yaratan bir kadın imgesidir Virgo.

Bir toprak burcu olan Başak, bizler için verimlilik, bolluk bereket ve bereketli bir hasatı ifade eder. Yengeç-Oğlak aksında gördüğümüz gibi, feminen ve maskülen prensiplerin biraraya gelişi her zaman bereketiyle gelir. Başak Burcu, ruhsal olanın maddeye dönüşmesini anlatır. Peki ruhsal olan nereden gelecektir ? Başak’ın tam karşısındaki en gizemli ve hassas burç olan Balık’tan…

Ruhsal ve başka dünyalara ait olan şeyler Balık Burcu ile ilişkilendirilir. Balık, Çark’ın son burcudur, diğer boyutlara açılan kapıdır. Balık’ın sembolü birbirine bağlı iki balıktır, bu balıklar Afrodit’i ve Eros’u simgeler.

Astro101_Sunsigns_Virgo

Başak Balık’tan öğrenir,

Balık Başak’tan öğrenir.

Astro101_Sunsigns_pisces

Çok yaratıcı ve hayalci olan Balık, zaman zaman dikkat dağınıklığı sorunu yaşayabilir. Başak’ın disiplini ve maddeyi kontrol etme yeteneği Balık’ın kendine gelmesine çok yardımcı olacaktır. Bir odanın tasarımı ve düzenliliği de en az yaratıcı içsel dinamikler kadar önemlidir. Başak, Balık’ı o kadar iyi topraklar ki Balık hayal ve rüyalarında deneyimlediği başka başka dünyalarda değil, bu dünyada bu maddesel dünyada olduğunu hatırlar. Balık’ın kendine zarar verebilecek yönlerinden biri de madde bağımlılıklarına (boşuna “rakı şişesinde balık olsaydım” denmemiş!) yatkınlığıdır. Yine Başak’ın sağlık ve beslenme alışkanlıkları Balık’ı kurarır… Başak bedeni şifalandırır, Balık ruhu.

Hayal edilenin maddesel dünyada var edilmesini simgeleyen Başak Burcu, Balık’tan hayal kurmayı, derinlere dalmayı, sonsuzluğu öğrenir. Bazen dünyevi ve günlük işlerde çok kaybolduğumuzda ruh unutulabilir, hayal kurmak unutulabilir. Ayaklarımız sürekli Yer’e bastığı için, farklı boyutların varlığını da unutabiliriz. Başak’ın detaylarla dolu dünyevi gerçekliği, Balık’ın engin spiritüel denizleri ile sulandığında verimli alanlara dönüşür. Gündelik işlerde ve ayrıntılarda kaybolan Başak fantazi kurmayı öğrenir. “Her şey fantazidir” der Jung. Başak – Balık ekseninin bize mesajı maddi dünyamızın ve gündelik hayatımızın fantazinin maddeye dönüşmüş hali olduğudur.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s